Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/var/www/html/proba/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 75 sor).

A Fotogrammetriai kiértékelés technológiája


A kiértékelési és feldolgozási technológiát a bemutatott rendszer nyújtotta lehetőségekkel az archeológiai, egyiptológiai igények figyelembevételével alakítottuk ki.

Első lépésként a feldolgozáshoz szükséges anyagokat és eszközöket készítettük elő. Ennek során a mérőkép negatívokról 18x24 cm-es méretű nagyításokat készítettünk a kiértékelés közbeni tájékozódás megkönnyítésére és a kapcsolópontok helyének megjelöléséhez. Ezután kiértékelési tervet készítettünk olymódon, hogya helyiségek alaprajzain bejelöltük a felvételek azonosítási számát és megjelöltük azok feldolgozási sorrendjét.

A kiértékelő műszerek előkészítése során a sztereometrográrnál az alábbiak szerint jártunk el:

- a képpárt centírozva behelyeztük a képtartókba;

- a kölcsönös tájékozási elemeket beállítottuk a normál sztereogrammnak megfelelően;

- a kamaraállandók kétszeresét 2 x 61.11-et állítottunk be.

Ez utóbbi miatt keletkező képsíkra merőleges irányú kétszeres affin modelltorzulást az azon a tengelyen lévő impulzusszámláló megfelelő beállításával korrigáltuk. Így a számítógép relé a jeladókról mérethelyes 0.01 mm élességű modellkoordináták mentek.

A stecomméter előkészítését a következők szerint végeztük:

- a képpárt centírozva behelyeztük a képtartókba;

- a kiértékeléshez a 6x-os nagyítású szemlélő optikát helyeztük fel és ehhez állítottunk megfelelő méretű fehér színű pont alakú mérőjelet;

- a képtartókat optikailag fedésbe hoztuk és megirányoztuk a középpontjaikat sztereóban a mérőjelekkel és reszetáltuk az illesztőt.

A számítógép felé így x; y; px adatok mentek 0.001mm élességgel, amelyekből ott a normál sztereogramm képleteivel számítottunk mérethelyes modellkoordinátákat.

A következő lépés a képpár tájékozása. Mivel az előzőekben leírtak alapján mérethelyes és részben irányhelyes modelkoordináták állnak rendelkezásre, csak a irányú döntést és X; Y; irányú eltolást kell a teljes abszolút tájékozáshoz végezni.

A képpárokat 4-5 közös pontal kapcsoltuk össze egyenként kiegyenlitéssel. A számításba bevettünk még a fal síkjában Z koordinátájú pontokat fix magassággal a döntés pontosabbá tételéhez. A keletkezett eltérések egy miliméter körül alakultak a közös pontokon, ami a kiértékelés nagy mérethűségéről is tanuskodik. A fal ponjainak felhasználói koordinátáit az alábbi transzformációs képletekkel számítottuk.

Y = a0  +  a1x       +   a3z
X = b0            +  y           

így előállítottuk a fal irány és méretarány helyes digitális modelljét az első képpár koordináta-rendszerében. Ezt az alábbi ábra mutatja:

A sír részletes geodéziai felmérését korábban már elvégezték. Ennek során helyi vizszintes és magassági rendszerben több azonositható pontot mértek meg a falakon. A végleges koordinátákat ezek alapján számítjuk majd. Vizszint esen mérettartó ortogonális t.ranszformációval, magasságilag eltolással, kiegyenlítéssel.

Itt szeretném az érdekesség kedvéért megemlíteni, hogy 1988-ban az Eratoszthenész emlékére egyiptomban járt Magyar csillagász expedícíó két tagjával Horváth Andrással és Fejes Istvánnal együttműködve a sír pozícióját Doppler-méréssel meghatároztuk. így a kiértékelt koordináták bármelyik világkoordinát a-rendszerbe átszámíthatók ha szükséges.

A sír bejárata felett lévő pont koordinátái az alábbiak: Derékszögű koordináták

X = 4 842 887,2    Y = 3 098 654,8    Z = 2 752 420,1

WGS 72 rendszerű ellipszoidi koordináták

szélesség: 25°43'56,1"   hosszúság: 32°36'45,3"    magasság: 116,3 m

[Fejes 89]

 Rajzrészlet a TT3z-es sir geodéziai dokumentációjából
Rajzrészlet a TT3z-es sir geodéziai dkuumentációjából

A tájékozási elemek számítása után megkezdhető a modell számítógéppel támogatott kiértékelése Ennek során a mérőjel aktuális helyzetének megtelelő telhasználói koordinátákat a rendszer tolyamatosan számítja. A hagyományos lényegében vonalas sztereototogrammetriai kiértékeléssel teljesen megegyező módon végrehajtott kiértékelés közben a rendszer automatikusan előállítja a kiértékelt "nyers talrajz" digit ális modelljét, és a gratikus képernyőn, tetszőleges színben és méretarányban, tolyamatosan megjeleníti azt.

A kiértékelés során 6 réteget különböztettünk meg a felhasználó igényének megfelelően.

- vésett hieroglif szöveg        sárga folyamatos vonal

- festett hieroglif szöveg        zöld folyamatos vonal

- vésett kép és diszítés     rózsaszín folyamatos vonal

- festett kép és diszítés         lila folyamatos vonal

- építészeti elemek              fehér folyamatos vonal

- sérülések                      fehér szaggatott vonal

A további teldolgozáshoz az átlagos 3000 pont/m2-es pontsűrűséget tigyelembevéve a nagyobb talakat szegmensekre bontottuk úgyt hogy egy szegmens maximum 16000 pontot. tartalmazott. ügyeltünk arrat hogy a szöveg vagy képi ábrázolás szempontjából összetartozó részek egy szegmensbe kerüljenek.

A kiértékelt hieroglit szövegek alapján a jelkulcsszerkeszt ő program segítségével detiniáltuk a leggyakrabban előtorduló hieroglitákat. Azt tervezzükt hogy ahol csak lehetőség van rá a kiértékelt jelet jelkulcsira cseréljük ki és az ismert szövegek hiányzó részeit is pót.oljuk jelkulcsi hieroglitákkal az egyiptológus út.mutatásai alapján. Ez nem helyettesíti természetesen az objektív és részletes kiért ékeléstt csupán annak egy értelmezését reprezentálja.