Adatvédelmi tájékoztató a weboldalon kezelt adatokról

 

 1. Az adatkezelő adatai:

Cég neve:

ERDA Kft.

   

Cégjegyzékszám:

01-09-684565

Adószám:

11944997-2-42

Székhely:

1141 Budapest, Gödöllő u. 145.

Postacím:

1141 Budapest, Gödöllő u. 145.

Képviselő neve:

Csáki György

Email cím:

info@erda.hu

Telefonszám:

+36-1-221-3306

 

 2. Az adatkezelés leírása:

Adatkezelés az erda.huweboldal felhasználóinak önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a felhasználók és az adatkezelőközött a honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött szerződés teljesítése keretében.

3. Az adatkezeléssel érintettek:

Az erda.hu weboldalon felhasználói fiókot létrehozott természetes személyek.

 

4. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése a) pontjaés AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletealapján az érintettek önkéntes hozzájárulása.

 

5. A kezelt adatok köre:

Weboldal felhasználói fiók létrehozásakor:

 

Felhasználóinév*

E-mail*

Kérjük, valós, és működő e-mail címet adjon meg, mert a felhasználónak szóló valamennyi üzenetet oda küldi a rendszer. A cím nem kerül nyilvánosságra, és általában csak az elfelejtett jelszóval kapcsolatos segítségnyújtásra, valamint a kért értesítések megküldésére szolgál.

 

6. Az adatkezelés célja:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, a weboldalon tárolt adatok elérése.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A felhasználók személyes adatai harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adható át, kivéve, amennyiben az adatok átadására az adatkezelőt jogszabály vagy hatósági előírás kötelezi.

 

7. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a beazonosíthatóság érdekében kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó feliratkozása/jelentkezése törlésre nem kerül.

A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kéri regisztrációjának törlését, ebben az esetbena törlési igényének az adatkezelőhözvaló beérkezésétől számított 2 napon belül az adatkezelőgondoskodik az adatok törléséről.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, úgy az adatkezelőa felhasználó regisztrációjának törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a jogsértő tevékenységről való tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törli.

 

8. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlésére vonatkozó igényét e-mailben az info@erda.huEmail címre juttathatja el az adatkezelőfelé. Az adatkezelőa törlési igény beérkezésétől számított 5 napon belül minden további feltétel nélkül törli az adatokat. Ugyanezen eljárás alkalmazásával a felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését.

 

9. Adatfeldolgozó(k):

Adatfeldolgozót az adatkezelő nem vesz igénybe. A tárhely az ERDA Kft. üzemeltetésében van.

 

10. Adatbiztonsági intézkedések:

Személyes adatok tárolása, megőrzése stb. hogyan történik?

Az adatkezelő megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel, fizikai védelemmel biztosítja a személyes adatok biztoságát, sérthetetlenségét. Az adatkezelő alkalmazottai közül csak az erre felhatalmazottak ismerhetik meg a weboldalon rögzített adatokat, oly mértékben, ami a munkavégzésükhöz szükséges.

12. Jelen adatkezelési nyilatkozat módosításának lehetősége:

Jelen adatkezelési nyilatkozatot az ERDA Kft. előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A módosítások a honlapon való megjelenéstől, vagy a módosításban jelzett dátumtól érvényes.

 

13. Tájékoztatás a felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogairól:

Személyes adatainak kezeléséről a felhasználók az adatkezelőtőlbármikor tájékoztatást kérhetnek. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezeltszemélyes adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról.

Az érintett bármikor kérheti adatai kezelésének korlátozását, törlését, helyesbítését. Az adatfeldolgozó az érintettet a lehető leghamarabb, maximum 30 nap elteltével értesíti amegtett intézkedésekről.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén, az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bírósághoz fordulhat, ill. kérheti az adatvédelmi biztos hivatalának segítségét is.

 

14. Cookie szabályzat:

A Cookie-k használatára azért van szükség, hogy a látogatók által az oldalunkon használt szolgáltatásokon javíthassunk. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak Cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak helyi Cookie-k, melyek egy-egy kampány részei és a kampány ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak Cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

 

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

 

  • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
  • Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót, s amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során.
  • Mérik, hogy hány ember használjaa szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást.
  • Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.
  • Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.
  • Fontos, hogy nem személyes adatokat gyűjtünk a cookie-val, hanem a felhasználói élménytszeretnénk tökéletesíteni egy igazán személyre szabott weboldallal.

 

Amennyiben hatósági panaszt kíván tenni az adatkezeléssel kapcsolatban, úgy azt a következő módon tudja megtenni:

 

Bíróságon:

Budapest Környéki Törvényszék

Postacím: 1443 Budapest, Pf.175.

Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.

Központi telefonszám: +36-1-467-6200

E-mail cím: birosag@budapestkornyekit.birosag.hu

 

Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.

cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax:+36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu