Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/var/www/html/proba/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 75 sor).

Debrecen Város DAT Alapú Informatikai Rendszere

Előzmények: Debrecen város polgármesteri hivatala a Nemzeti Kataszteri Program -ban való részvétellel megkapta a város digitális földmérési alaptérképét DAT adatcsere formátumban és az ehhez tartozó 20cm felbontású digitális ortofotót. Ezek kezeléséhez valamint a későbbiekben ezekhez kapcsolódó információk kezeléséhez és karbantartásához szükség volt egy olyan térinformatikai rendszerre, amely azonnal és gazdaságosan tudta ezt nyújtani. Így esett a választás az Erda Kft. ErdaGis rendszerére 2001. évben.

 • A projekt küldetése és stratégiai céljai

  Olyan térinformatikai alaprendszer létrehozása amelyen később megvalósítható a településrendezési terv, zöldterület nyilvántartás, önkormányzati ingatlanvagyon kezelés stb. kialakítása.

 • A projektet finanszírozó szervezet megnevezése:

  Debreceni Városi Informatikai Központ Kft.

 • Kik képezik a célcsoportot? Kik a potenciális felhasználók?

  Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

 • A projektben alkalmazott módszerek, megoldások, a közreműködők által elért eredmények

  A térinformatikai rendszer az ErdaGIS rendszeren épült fel. A DAT adatcsere formátumú digitális térképet az ErdaGIS DAT betöltő moduljával töltötték be. Ez a modul DAT adatcsere formátumú adatok megjelenítésére és lekérdezésére szolgál. A leíró és grafikai adatok szerkesztése nem megengedett. Beolvasni csak teljes DAT állományt lehet, megszüntetett elemek nélkül. A beolvasás során a korábban tárolt DAT adatok eltűnnek és csak az újonnan beolvasottak jelennek meg. Ez utóbbi azért fontos mert a tervek szerint a rendszer frissítése a földhivataltól az időközi változásvezetésekkel kiegészített DAT adatcsere formátumú digitális térképpel történik. Az ingatlan nyilvántartás adatai a betöltéshez szintén a földhivataltól érkeznek ezzel egy időben külön listában. A digitális ortofotó mintegy 9GB méretű állományainak megjelenítését két szinten kezeli a rendszer automatikusan. A 20cm felbontásút M=1:500-as EOV szelvényenként M=1:4000-nél nagyobb képernyő méretaránynál, míg az ennél kisebbnél az 1m-es felbontásút M=1:4000-es EOV szelvényekben.

 • A projekt vagy a szervezet honlap-jának címe:

  www.erda.hu

 • Közreműködő intézmények

  Debreceni Városi Informatikai Központ Kft. 2024 Debrecen Piac u.20.

  Erda Kft. 1141 Bp. Gödöllői u. 145.
   
 • Javaslatok a projekt eredményeinek elterjesztésére, és folytatására.

  Továbbfejlesztés: A településrendezési terv integrálása a rendszerbe. Ezt a VÁTI KHT készíti ARC/INFO programmal. A feladat az elkészült településrendezési terv konvertálása ErdaGIS-be és ehhez egy l e kérdező rendszer megfejlesztése, amely képes a konkrét helyrajzi számokra vonatkozó tervi előírások, tematikus tervlapok, illetve a szabályozási tervlap igény szerinti megjelenítésére. A nyomtatáshoz egy sablont kell kialakítani , amely tartalmazza: az ad ott telekre vonatkozó tervi előírásokat, a szabályozási tervlap e telekre vonatkozó részletét a megfelelő méretarányban és annak jelkulcsát, valamint egy átnézeti vázlatot az adott telek mint pontelem feltüntetésével. Ezek a fejlesztések 2001 őszén megval ó sulhatnak. További lehetőségek az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter, és zöldterület modulok indítása.