III.1 Saloth Sar „Pol Pot”


Az ember, akit a világ Pol Pot néven ismert meg, 1928-ban látta meg a napvilágot Prek Sbauv faluban, mely a fővárostól, Phnompentől kilencven kilométerre, északra fekszik. Az akkori körülmények közt viszonylag jómódúnak számító földbirtokos családba született, egy kilenc gyerekes család nyolcadik gyermekeként. Mindkét szülője khmer etnikumhoz tartozott. Apja, Saloth Pen egy kilenchektáros rizsföld és számos szarvasmarha tulajdonosa volt. Anyját, Sok Nemet széles körben tisztelték a faluban jámborságáért és szorgalmas munkájáért. A Saloth család kapcsolata a palotával később több helyen befolyásolja az ifjú Sar életét. Unokanővére Meak 1920- ban csatlakozott a Nemzeti Balett Társulathoz. Saloth Sar így a palota légkörében nevelkedett, ez által különlegesnek, kiválasztottnak érezze magát és a népét.

A család anyagi helyzete idővel romlani kezdett. Ennek oka elsősorban a világot érintő túltermelési válság volt, mely Franciaországot és rajta keresztül a gyarmatait is érzékenyen érintette. A családnak nem volt pénze taníttatni a fiukat, ezért rokoni kapcsolataikat kihasználva a Phnompen-i Bottam (Wat Botum Vaddei) pagoda szerzeteseinek gondjaira bízták. A családjától hirtelen elszakított hat-hét éves fiúcskát sokkolhatták a kolostorban tapasztalt körülmények.

Saloth Sar feje búbját ugyancsak leborotválták, szegényes öltözékét narancsszínű kámzsára cserélték fel; a szabad életet szigorú iskolai rend, a szelíd szülőket mosolytalan, tárgyilagos, halk szavú, de a legkisebb lazaságot is megtorló szerzetesek váltottál fel. (Máté, 1982: 58.)

Ennek ellenére nem tartják valószínűnek, hogy ez, vagy bármely más hatás mely fiatalon érte, komolyabb befolyással bírt volna későbbi tetteire. Legidősebb testvére elmondása alapján Sar jó kedélyű, könnyen fegyelmezhető kisfiú volt, aki nem veszekedett a testvéreivel, szeretett énekelni és játszani. Akik közelről ismerték pozitívan nyilatkoztak róla, olyan embernek írták le, aki nyugodt, udvarias és barátságos természetével, könnyűszerrel szimpátiát ébresztett bárkiben. Persze senki nem tudhatja, hogy valójában mik játszódhattak le benne.

Egy évvel a középiskolai tanulmányai megkezdése után, tisztázatlan okból, az iskola igazgatója áthelyeztette a főváros egyik kerületébe, a Russei Keo-i francia oktatási nyelvű ipari iskolába, ahol asztalosnak tanult. Nem mutatott különösebb érdeklődést a szakmája iránt, és tehetségesnek sem volt nevezhető. A vizsgáit is rendre elbukta, ennek ellenére megkapta a bizonyítványát. Eztán rövid időt otthon töltött, hogy a szüleinek segítsen, majd visszatért Phnompenbe, ahol egy asztalos műhelyben dolgozott.

Ekkortájt nyílt meg a lehetőség a khmer fiatalok számára, hogy Franciaországba utazhattak tanulni. Szihanuk király arra számított, hogy így az új kultúrát és tudományokat magukba szívó fiatalok térnek majd vissza Párizsból, akik friss vérkeringést hoznak a kambodzsai kulturális életbe. Ez végre fel kelltette Saloth Sar érdeklődését. Az időközben palotaőri állást betöltő bátyjának minden követ meg kellet mozgatnia, hogy a gyenge eredményeket elérő öccsét valahogy beprotezsálja. Végül sikerrel járt és Saloth Sar 1949-ben Párizsba repülhetett elektrotechnikát tanulni az École française de radio-électricité-be.

A tanulmányokban azonban továbbra sem jeleskedett. Franciaországba már nem értek el kapcsolatai és többi társa, akik olyan neves egyetemen tanultak, mint a Sorbonne, lenézték őt. Így a lázadó fiatal a forradalmi mozgalmakban keresett menedéket, melyek kötelékében aztán megtalálta önmagát. A Kambodzsai Marxista Kör tagsága hamar befogadta, és itt végre olyan emberek közt lehetett, akik értékelték szorgalmát és lelkesedését. Itt került kapcsolatba Ieng Saryval, aki a párizsi évek alatt legjobb barátja, hatalomra kerülése után pedig jobbkeze lett.

Az 1950-es években egyre több olyan kambodzsai tért vissza hazájába, aki Franciaországban közel került a kommunista eszmékhez. Ezek a művelt kommunisták, ellentétben azokkal, akik a vietnamiaktól kaptak szellemi és gyakorlati kiképzést, jóval nacionalistább nézeteket vallottak. Eszméiket különböző nyomtatványokon terjesztették. Fő céljuk a forradalom kirobbantása volt. Mivel Saloth Sar és Ieng Sary is mindketten a politikával voltak elfoglalva nem tudták befejezni az egyetemet. Ösztöndíjuk eredménytelennek bizonyult, így diploma nélkül kellett visszatérniük Kambodzsába. Forradalmi ambícióik azonban mit sem csökkentek.

Saloth Sar nem sokkal hazatérte után feleségül vette párizsi barátnőjét, Khieu Ponnaryt. Ieng Sary pedig még Párizsban tartózkodásuk ideje alatt nőül vette Khieu Tirithet, Saloth Sar feleségének húgát. Így már rokoni kapcsolat is fűzte egymáshoz a két férfit. A két nő és két férfi, vagyis a kambodzsai „Négyek bandája” ahogy nevezték őket, közösen munkálkodott a kommunista párton belül. Ieng Sary angol nyelvórák adásából élt, Saloth Sar lebeszélve feleségét eredeti hivatásáról, arra bíztatta, hogy munkálkodjanak a forradalom előkészítésén.

Saloth Sar folyamatosan tört előre a ranglétrán, 1960-ban a Kambodzsai Kommunista Párt központi bizottságának tagjává választották, három évvel később, ellenjelölt hiányában a párt főtitkára lett. 1965-ben ismét nagy lehetőség nyílt számára, meghívást kapott a Kínai Népköztársaságba „[…], hogy saját szemével láthassa, ahogyan Mao Ce-tung, a Nagy Kormányos irányításával a kínai ifjúság lerombolja a régit, hogy helyet csináljon az újnak.” (Máté, 1982: 62.) Ieng Saryval két évet töltöttek Kínában, ez idő alatt felesége vette át helyét a pártban. Saloth Sar immár kiforrott és céltudatos vezérként tért vissza főtitkári pozíciójába.

Más kommunista vezetők, mint Sztálin vagy Ho Si Minh, mintájára a nevét megváltozta. Ez egyfelől a valódi személyazonosság elrejtését szolgálta a hatóságok elől, másfelől a követőire is inspirálóan hatott. Sztálin neve például „acél”, Ho Si Minhé pedig „ragyogó akarat” jelent. Ezzel szemben Saloth Sar olyan nevet választott, mely önálló jelentéssel nem rendelkezett, és elég hétköznapi volt a khmerek körében ahhoz, hogy elrejtse vele valódi kilétét. Egyes források szerint a Pol Pot név a francia “politique potentielle” kifejezés rövidítése, nagyjából annyit tesz, rátermett politikus.

Így született meg 1976-ban Pol Pot és vele együtt a polpotizmus.

A fiatal Pol Pot a dzsungelben

10. sz. kép A fiatal Pol Pot a dzsungelben