DE Rt. Kazánok felületvédelmi munkái megrendelésének és nyilvántartásának támogatása

Térinformatikai rendszert készítettünk a Dunamenti Erőmű Rt. 670 t/h kazánok felületvédelmi munkái megrendelésének és nyilvántartásának támogatásához. A hat darab kazán szabadtéri kivitele miatt az acélszerkezetek korrózió elleni védelme fontos feladata a Karbantartás Tervezési és Minőségbiztosítási osztálynak. A felületvédelmi munkák ütemezése, anyag és időráfordításának tervezése a jelentkező nagy költségek miatt a bevonandó felületek nagyságának pontos ismeretét igényli. Az évek során kialakultak a felületvédelmi munkák végrehajtásának munka-csomagjai, de a felületek nagyságára vonatkozó korrekt, jól dokumentált és konzisztens felmérési adatok nem álltak rendelkezésre, csak szórványos mérésekből levezetett, becsült értékek szolgáltak a megrendelések alapjául. Célszerűnek látszott az alapvető acélszerkezeti rajzok felhasználásával a kazán korrózióvédelmi szempontból külön kezelt részterületeit (megrendelési egységek) a helyszínen felmérni, dokumentálni az objektum elemeket leíró adataikkal (szelvény típus, méret, darabszám), a jellemző alap- és nézetrajzokat strukturáltan digitalizálni és egy egységes térinformatikai rendszerbe foglalni, amely a grafikai elemeket AutoCAD, a leíró adatokat MS Access adatbázisban tárolja, és az erőmű belső hálózatán keresztül az érdekelt szakemberek használhatják. Fontos szempont volt az elvégzett munka során, hogy a kialakított térinformatikai adatbázis hiteles adatokkal szolgáljon és ezt a hitelességet az egész adatbázis egységesen tükrözze.

 • A projekt küldetése és stratégiai céljai

  A felmérés tárgyául szolgáló kazánok bevonandó felületeinek műszakilag korrekt és hitelesen dokumentált felmérése. A létrehozott térinformatikai adatbázis nyújtson támogatást - kazánonként külön - a felületvédelmi munkák pályáztatásához és a szerződéskötéshez, valamint az elvégzett munkák nyilvántartásához. Utóbbi adatokat - részterületenként - a felhasználói adatbázisban lehessen tárolni, úgy mint:

  • festés időpontja
  • vállalkozó
  • bevonat rendszere
  • garancia lejárata
  • műszaki ellenőr neve

  Az elkészült alkalmazás illeszkedjen az erőmű alaptérképéhez georeferencia pontjai révén, és megfelelően egészítse is ki azt az adott területre vonatkozóan.

 • A projektet finanszírozó szervezet megnevezése:

  Tractebel Power & Gas Magyarország Kft.
  jogutódja: Electrabel Magyarország Kft.

 • Kik képezik a célcsoportot? Kik a potenciális felhasználók?

  Dunamenti Erőmű Rt. Karbantartás Tervezési és Minőség ellenőrzési osztály
 • A projektben alkalmazott módszerek, megoldások, a közreműködők által elért eredmények

  Az adatfeltöltő rendszer az Erda Kft. ErdaGIS rendszerén lett kialakítva. Ebbe lettek betöltve azok a szkennelt kazánrajzok, amelyek alapján az egyes részterületek objektumai jól bemutathatók. A szkennelt digitális állományok georeferenciálva lettek, majd struktúrált digitalizálás készült. Az egyes részterületeken lévő elemek objektumokba lettek csoportosítva úgy, hogy az olyan elemeket tartalmazzon, amelyeknek felülete egyszerűen számítható. Ilyen elemek, pl.: a különböző idomacélok, laposvasak, csövek, valamint az egyszerű geometriai felületek. Az objektumokról a helyszínen a felmérés mellett digitális képek is készültek. Az egyes objektumok a megnevezésüket tartalmazó felirattal lettek elhelyezve a rendszerbe, a részterület megjelölésével. Ehhez kapcsolva megnyílottak adatlapjaik, melybe betöltésre kerültek a szükséges adatok és a digitális képek is. A feltöltés során tetszőleges gyakorisággal - akár minden bevitt objektum után - elvégezhető a felületszámítás a kazán teljes felületére. A teljes feltöltés és felületszámítás után kinyomtatott objektum és az azok adataiból számított összesítő adatlapok a felmérési dokumentáció részét képezik. A digitális rajzok AutoCAD formátumban kerültek installálásra a megbízónál a felületi adatokkal feltöltött Access adatbázissal és kezelőfelülettel együtt, amellyel a részterületek festési adatai karbantarthatóak.

 • Közreműködő intézmények

  Electrabel Magyarország Kft.
  (székhely: 2442 Százhalombatta, Csenterics u. 8.)
  mint megrendelő

  Dunamenti Erőmű Rt.
  (székhely: 2442 Százhalombatta, Erőmű u. 2.)
  mint megbízó

  ERDA Geodéziai, Térinformatikai, Szolgáltató és Fejlesztő Kft.
  (székhely: 1141 Budapest, Gödöllői utca 145.)
  mint vállalkozó

 • Kapcsolattartók:

  Solymosi László Electrabel Magyarország Kft., tel.:(23) 544 274, (20) 93 74 288
  E-mail.: solymosi@dert.hu

  Mikulásik Gábor DE Rt. korrózióvédelmi felelős, tel.: (23) 544 265, (30) 20 30 136
  E-mail.: meo@dert.hu ; mikgabor@axelero.hu

  Csáki György Erda Kft. ügyvezető, tel.(20) 953 0255, fax.:(1) 223 2591
  E-mail: csaki@erda.hu

 • Javaslatok a projekt eredményeinek elterjesztésére, és folytatására.

  Az eredményeinket elsősorban Interneten az Erda Kft. honlapján ( www.erda.hu ) kívánjuk publikálni és terjeszteni, az oda szóló linkekkel direkt marketing keretében küldött E-mailben, tekintettel arra, hogy hasonló felületvédelmi célú - térinformatikai alkalmazás - több szabadtéri ipari létesítménynél is szükséges lehet. Továbbfejlesztés: nemcsak elválasztott részterület, hanem objektum szinten is összekapcsolni az adatbázist az AutoCAD grafikával